מעבדת החדשנות של הקבוצה הוקמה בשנת 2020 מתוך מחשבה למקסם את סך היכולות הטכנולוגיות והשיווקיות. ייעוד מעבדת השיווק הוא ליצור סינרגיה בין כלל יכולות האנוש ומשאבי הניהול לשם יצירת מוצרים חדשניים וכניסה לתחומי עיסוק חדשים. במהלך הפעילות נוצרו במעבדת החדשנות שלושה מוצרים חדשניים: FlexTube™, BendSeal™  – T-Secure™